Usługi leasingowe w Polsce

Usługi leasingowe pojawiły się praktyce gospodarczej w Polsce już na początku lat 90-tych, z miejsca stając się ciekawą konkurencją dla kredytów (przede wszystkim samochodowych w przypadku dzierżawy pojazdów). Rynek leasingu rozwijał się pomimo braku stosownych rozwiązań ustawowych. Te, które zostały wprowadzone jako pierwsze, dotyczyły przede wszystkim kwestii podatkowych.
Nie stanowi to wielkie zaskoczenia, ponieważ to właśnie korzyści o charakterze podatkowym są największą zaletą leasingu, w szczególności w przypadku wynajmu pojazdów. Dlatego na użytek przedsiębiorców planujących finansować środki transportu leasingiem, zamiast kredytem samochodowym lub kapitałem własnym, wprowadzono przepisy, które precyzowały, kiedy przedmiot leasingu staje się własnością korzystającego, a kiedy pozostaje w posiadaniu finansującego. To pozwoliło wykorzystywać amortyzację środków trwałych do celów optymalizacji podatkowej.
Szczególnie korzystnie pod tym względem prezentuje się leasing operacyjny, gdyż w jego przypadku podstawę opodatkowania można pomniejszać o całe raty leasingowe. W leasingu finansowym odliczeniu podlega tylko część odsetkowa – tak, jak w kredycie. Na rynku leasingowym w Polsce przez lata występowała dosyć specyficzna sytuacja, polegająca na tym, że sam segment usług leasingowych rozwijał się bardzo dynamicznie, natomiast rozwiązania prawne były zdecydowanie opóźnione. Dotyczyło to przede wszystkim przepisów podatkowych, co było o tyle istotne, że to właśnie kwestie podatkowe stanowią główną przewagę leasingu nad innymi formami finansowania aktywów. O ile zasady ustalania przynależności przedmiotu leasingu do środków trwałych korzystającego albo finansującego sprecyzowano dosyć szybko, dzięki czemu można było wykorzystywać amortyzację do pomniejszania zobowiązań podatkowych, o tyle inne ważne problemy długo pozostawały bez rozwiązania. Przykładem był chociażby sposób określania wartości początkowej rzeczy oddawanej wielokrotnie do leasingu. Innym kłopotliwą kwestią są istotne rozbieżności w metodzie ujmowania tego rodzaju dzierżawy w Kodeksie cywilnym, przepisach o podatku dochodowym, ustawie o podatku VAT oraz ustawy o rachunkowości. Ten brak spójności może znacząco zniechęcać spore rzecze przedsiębiorców – szczególnie z segmentu małych i średnich firm – do korzystania z leasingu jako formy zdobywania środków na użytkowanie pojazdów, nieruchomości, czy sprzętu komputerowego.

Polecamy – detektyw Konin.